Top secret

Po Zakonu o tajnosti podataka, državni službenici bi nakon sigurnosne provjere dobili certifikat za pristup tajnama. Iako EU i NATO kažu drukčije, šefovi drždržave, Sabora i Vlade ne bi morali na provjeru.

ZAGREB – Sabor je počeo raspravu o prijedlogu zakona o tajnosti podataka, kojim Vlada predviđa da se tajnost podataka, umjesto po vrsti, ubuduće određuje po stupnjevima – "vrlo tajno", "tajno", "povjerljivo" i "ograničeno".

Stupnjem "vrlo tajno" određivali bi se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima države. Osobito se to odnosi na vrijednosti Ustavom utvrđenog ustrojstva Hrvatske, njezine neovisnosti, cjelovitosti i sigurnosti, međunarodnog ugleda i diplomatskih odnosa, obrambene sposobnosti i sigurnosno-obavještajnog sustava, života i sigurnosti građana, osnova gospodarskog i financijskog sustava, te otkrića, pronalazaka i tehnologija od sigurnosnog i znanstvenog interesa za Hrvatsku.

Oznakom "tajno" određivali bi se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje teško naštetilo spomenutim vrijednostima, stupnjem "povjerljivo" podaci čije bi otkrivanje naštetilo tim vrijednostima, a "ograničeno" podaci čija objava može naštetiti interesima državnih i lokalnih tijela.

Zakonom se uvodi uvjerenje (certifikat) o sigurnosnoj provjeri koje zaposlenici u tijelima javne vlasti moraju posjedovati kako bi mogli pristupiti klasificiranim podacima. Iznimno bi od sigurnosne provjere bili izuzeti predsjednici države, Sabora i Vlade, iako smjernice EU i NATO-a predviđaju sustav bez izuzetaka.

Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Snježana Bagić ustvrdila je da je predloženi zakon u potpunosti usklađen sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, odnosno da njegova primjena neće ugroziti pravo javnosti da dobije uvid u podatke od njena interesa. Isključena je i mogućnost da se podaci proglase tajnima kako bi se prikrila kaznena djela, dodala je Bagić.
ave, Sabora i Vlade ne bi morali na provjeru.

1 komentar

Komentariši